Eskişehir'de hastalıklara şifa olacak formül! 1 kaşık yetiyor Eskişehir'de hastalıklara şifa olacak formül! 1 kaşık yetiyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Birsen Uçar, Doç. Dr. Pelin Köşger, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Sülü ile Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ferda Yaman tarafından, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Başpınar’ın katılım ve desteği ile Eskişehir’de ilk kez bir çocuk hastada anjiyografik yöntem ile perkütan pulmoner kapak replasmanı işlemi gerçekleştirildi. 

Başarıyla tamamlanan işlem sonrasında ESOGÜ Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı’ndan yapılan açıklama şöyle: 

“Doğuştan kalp hastalığına sahip bireylerin bir kısmında, hayatın ilerleyen dönemlerinde ihtiyaç duyulabilen akciğer damarına protez kapak yerleştirilmesi işlemi yaygın olarak cerrahi yöntemle uygulanmaktadır. Son yıllarda ise bu işlem ameliyat gerekmeksizin, anjiyografik yöntemle de başarıyla yapılabilmektedir. Ülkemizde bu konuda deneyimli merkezler bulunmaktadır. Bu işlem ile ESOGÜ Hastanesi’nin de bu merkezlerden biri olması yolunda ilk adım atılmıştır. Bu işlemde; kalpten çıkan akciğer damarının kapağında (pulmoner kapak) kalp fonksiyonlarını ve yapısını etkileyecek derecede yetersizlik ya da darlık bulunan hastanın, kasığındaki damarlardan kateter ile girilerek kalbin sağ karıncık çıkışına stent yerleştirildikten sonra stentin içerisine protez pulmoner kapak yerleştirilmektedir. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalımızda kurulduğu ilk yıllardan itibaren çocuk hastalara gerek tanı gerekse tedavi amaçlı (occluder device ile ASD ve VSD kapatılması, duct occluder device ile PDA kapatılması, balon valvüloplasti ve anjiyoplasti, balon atriyal septostomi, aort koarktasyonuna ve diğer vasküler darlıklara stent yerleştirilmesi) kalp kateterizasyonu/anjiyografi işlemleri yapılmaktadır. ‘Perkütan Pulmoner Kapak Replasmanı’ tedavisi gerek ilimiz, gerekse çevre illerde yaşayan özellikle kompleks kalp hastalıklı çocuklar için son derece faydalı olacaktır”

Perkütan pulmoner kapak replasmanı işlemi nedir?

Perkutan pulmoner kapak replasmanı erişkin yaşa ulaşmış doğumsal kapak darlığı vakalarının çoğunda veya açık kalp operasyonunu tolere edemeyecek yüksek riskli olgularda cerrahiye alternatif etkin ve güvenli bir yöntem olarak artan sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.