Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan “Sakaryabaşı Mevkiindeki İstilacı Balık Türlerinin Son Durumu ve İstilacı Türlerle Mücadelede Etkin Av Araçlarının Belirlenmesi Projesi” çalışmaları 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle, Çifteler ilçesi sınırları dahilinde bulunan Sakarya Nehrinin Sakaryabaşı mevkii ile Eminekin bendi arasındaki yaklaşık uzunluğu 12 kilometrelik bölgede başladı.

Eskişehir’de yüz güldüren gelişme: Fedakar baba için seferber oldular Eskişehir’de yüz güldüren gelişme: Fedakar baba için seferber oldular

2000’li yılların ilk yarısından itibaren ise mevcut su kaynaklarında istilacı balık türlerinin popülasyon yoğunluklarının hızla arttığının vurgulandığı açıklamada istilacı balık türlerinin belli bir ekosistemin doğal faunasında bulunmayan, farklı yollarla bölgeye dışarıdan gelen, yerli türlerle rekabete girerek ekosisteme zarar veren ve ekonomiye olumsuz etkileri olan türler olduğu kaydedildi. 

Müdürlüğün açıklamasında şu bilgilere yer verildi;

“Dünyada son yıllarda gözlenen küresel iklim değişikliği, mevsimsel sıcaklık artışları canlıların yaşam alanlarını değiştirmelerine neden olmaktadır. Bu tür olumsuzlukların yanında istilacı balık türlerinin sayısının ve popülasyon yoğunluklarının artmasının bir başka nedeni ise ticari ve amatör avcılık yapanların istilacı balık türlerini bir bölgeden başka bir bölgeye taşımalarıdır.

Çalışmalarına başlanan proje ile; Çifteler ilçesi Sakaryabaşı mevkiindeki istilacı ve doğal türlerin kompozisyon dağılımları belirlenecek, istilacı türlerin yaş, boy, ağırlık dağılımları; büyüme, kondisyon gibi temel parametreleri ile mide içeriği analizleri yapılarak balıkçılık biyolojisi açısından değerlendirilmesi gerçekleştirilecek ve istilacı türlere yönelik en verimli av aracı tespit edilerek istilacı türlerin popülasyon yoğunluğunun azaltılmasında kullanımı sağlanacaktır.

Proje sonunda istilacı türlerin popülasyonunu azaltmak, böylelikle mevcutta bulunan doğal türlerin beslenme, büyüme ve üreme koşulları üzerindeki istilacı tür baskısını ortadan kaldırmak hedeflenmektedir”

Akademisyen yıllar önce uyarmıştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Emiroğlu, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada "Maalesef Eskişehir de bu istilacı balıklardan nasibini alan şehirlerden bir tanesi. Özellikle Sakarbaşı olarak tarif edilen Sakarya Nehri’nin doğduğu Çifteler bölgesinde 4 tane istilacı tür aynı anda ciddi bir popülasyon oluşturmuş durumda. Bunlardan bir tanesi İsrail sazanı, bir tanesi Tilapya balığı, bir tanesi Kara Yayın balığı ve bir tanesi de Çakıl balığı; bu 4 tür burada yaşıyorlar. Bu bölge balıkçılık açısından Türkiye’nin gen merkezlerinden bir tanesi. Çok ciddi anlamda balık üretme potansiyeli var. Fakat bu istilacı balıklar burayı istila ettiğinden beri o doğal türler maalesef yavaş yavaş yok oluyorlar” demişti.