Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı ve Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen “Nadir Hastalıklar” ile ilgili bilgilendirme etkinliği ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi poliklinikler girişinde gerçekleştirildi. 

Bu merkez Eskişehir’de ilk Türkiye’de dördüncü Bu merkez Eskişehir’de ilk Türkiye’de dördüncü

Etkinliğe Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Engin Özakın ve Prof. Dr. Nilgün Kaşifoğlu, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Pınar Yıldız, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevilhan Artan ve ana bilim dalı öğretim üyeleri ile Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri katıldı. 

Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı’ndan etkinlik ile ilgili yapılan açıklama şöyle: “Nadir hastalıklar 2.000’de 1 ya da daha az sıklıkta görülen, çoğu ilerleyici, metabolik, kronik ve bazıları ölümcül olabilen hastalıklardır. Literatürde bugüne kadar yaklaşık 8.000 nadir hastalık tanımlanmıştır ve bu hastalıkların yüzde 80'i genetik geçişlidir. Hastaların yaklaşık yüzde 50’sini çocuklar oluşturmaktadır. Nadir hastalığa sahip çocukların yüzde 30’u beş yaşını görememektedir. Bu durumun en temel sebebi nadir hastalıkların yüzde 95’inin tedavisinin olmamasıdır. Ülkemiz hem kültürlerin geçiş noktası olduğundan hem de akraba evliliklerinin yüzde 22 gibi yüksek bir oranda olmasından dolayı bu hastalıkların çok sık görüldüğü ülkelerden biridir ve yaklaşık 16 kişiden 1’i nadir hastalıklardan etkilenmiştir. Dünyada her yıl Şubat ayının son haftası ‘Nadir Hastalıklar Haftası’ olarak belirlenmiş olup, hafta boyunca büyük çoğunluğu genetik hastalıklar olan nadir hastalıkların hastalar ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili bilgilendirme yapılması ve bu hastalıklar ile ilgili toplumdaki farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalımız bünyesinde, ESOGÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri ile birlikte stant kurularak, hastane başvurusunda bulunan hastalar ve hasta yakınlarından gönüllülere anket ve bilgilendirme etkinliği yapılmış ve nadir hastalıklar konusundaki farkındalığın artırılmasına çalışılmıştır”