Öğretmenler adına alanda açıklama yapan Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan şunları söyledi;

“Millî Eğitim Bakanlığı’na uzun bir zamandır çağrıda bulunduk. Eğitimde çalışma rejimini tümden değiştiren, kariyer basamakları sınavının yapılmamasını ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal edilmesini, eşit işe eşit ücret politikasını bitirecek olan politikalarının değiştirilmesini talep ettik. 13 eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan geri dönülmelidir dedik. Fakat bu talepler karşılık bulması. Artık söz bitti. 2 Kasım'da Türkiye’de ve Eskişehir’de eğitim emekçileri olarak iş bırakacağız.

Taleplerimiz çok açık ve nettir!

19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi, tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenleme yapılması, kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi, öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması.”