Eğitim alanında öğretim ve öğrenme tasarımlarını karşılaştırmalı olarak inceleyen “Learning design versus instructional design: A bibliometric study through data visualization approaches” ve eğitim süreçlerinde metaverse evreninin sunduğu fırsatlar ile riskleri konu alan “Is Metaverse in education a blessing or a curse: a combined content and bibliometric analysis” başlıklı çalışmalar en iyi ilk 10 makale arasında değerlendirildi. Bunun yanı sıra Covid-19 pandemisinin öğrenme ve öğretme süreçlerine yansımalarını inceleyen “The Impact of COVID-19 on Education: A Meta-Narrative Review”,  “Responding to the initial challenge of the COVID-19 pandemic: Analysis of international responses and impact in school and higher education” ve son olarak  “Resilience, adaptability, and sustainability of higher education: A systematic mapping study on the impact of the Coronavirus (COVID-19) pandemic and the transition to the new normal” başlıklı çalışmalar en iyi 10 makale arasında gösterildi.

Doç. Dr. Aras Bozkurt, yaptığı açıklamada bu tür ödüllerin bireysel olarak akademik motivasyonu artırdığını ifade ederek Anadolu Üniversitesinin uluslararası alanda tanınırlığının artması ve yaptığı akademik çalışmalarla öne çıkması açısından önemli olduğunu ifade etti.