Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Şenel, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin yetersiz olduğunu savundu, sağlıkçıların taleplerini sıraladı.

Başkan Şenel açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

Herkesi kapsamıyor

"12 Ağustos 2022 günü yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili görüşlerimizi açıklıyoruz. Geçen yıl aralık ayında müjde diye gündeme getirilen, kamudan emekli olupta çalışan emekli hekimlerin de mağduriyetini gideren; ama tüm sağlık çalışanlarını kapsamadığı için geri çekilen yasa, en son haziran ayında sağlık çalışanlarına zam diye yeniden lanse edilmiş ve TBMM’de kabul edilen yasa ile yalnızca çalışmayan emekli hekimlere zam ve kamu ve üniversite hastaneleri çalışanlarının ek ödeme tavan puanlarında kısmi artış sağlanmıştı.

Sadece algı yaratılmıştır

Sağlık emek örgütleri ile meslek odalarının, ilgili derneklerin görüş ve önerileri alınmadan yapılan yasalar, çıkartılan yönetmelikler her zaman kadük kalmaya mahkumdur. 12 ağustos tarihli ek ödeme yönetmeliği beyaz reform diye Sağlık Bakanı tarafından kampanya şeklinde kamuoyuna sunulmuş, sanki tüm hekimler ve sağlık çalışanlarına büyük oranlarda zam yapılmış algısı yaratılmıştır. Halbuki üniversitelerde çalışan asistan hekim, öğretim üyesi, aile hekimi, intörn hekim, toplum sağlığı merkezi hekimi, 112 hekimi, kurum hekimi gibi birçok alanda çalışan hekimin ve sağlık emekçilerinin yok sayıldığı bir yönetmelikle karşı karşıyayız.

Kimse eline geçeceği parayı bilmiyor

Bu yönetmelik yalnızca kamu ve kamu eğitim hastanesi hekim ile azda olsa çalışanlarını ilgilendirse de sağlanan artışlar olumlu olmakla birlikte emekliliğe yansıyan bir durum söz konusu değildir. Yıllardır iş barışını ve ekip ruhunu bozan, mesleki dayanışmayı zayıflatan, nitelikten çok niceliğin ödüllendirildiği performans uygulaması sanki kaldırılıyor gibi yapılmış, tıpkısının aynısı olan uygulamanın adı teşvik ödemesi olarak isimlendirilmiştir. Taban ödeme, sabit ek ödeme ve teşvik ek ödeme gibi değişik, karmaşık hesaplama yöntemleri ve katsayı uygulamaları ile belirlenerek net ele geçen ücretler belli olacaktır, ancak şu anda hiç bir kimse özellikle teşvik uygulaması ile eline ne geçeceğini bilememektedir.

Kamuda istifayı ve erken emekliliği önlemeye dönük 

Disiplin cezası alanlara da anayasa ve yürürlükteki kanunlara aykırı bir şekilde ilgili kişiye başhekimler tarafından ikinci bir ceza olarak 1-3 ay taban ödemesinin kesilip ödenmeyeceği belirtilmiştir. Bu da başhekimlerin elinde bir baskı aracı olarak keyfi uygulamalara sebep olabilecektir. Hizmet Alanı Kadro Ünvan Katsayısı (HAKUK) ve Personel Dağılım Cetveli (PDC)’ne göre yapılan ve halen davalık olan uygulamalar bu yönetmelikte de değiştirilmemiş olup aynen sürmektedir. 12 gün üzerindeki yıllık izinler ve yurt dışı kongre ile yurt dışı eğitim süreleri çalışılan gün olarak sayılmamaktadır. Bu günler de çalışılan gün olarak kabul edilmelidir. Genel olarak olumsuz yönlerini sıraladığımız ek ödeme yönetmenliğini, Sağlık Bakanlığı tarafından kamudan istifa ve erken emeklilikleri önlemeye yönelik atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak sadece devlet, şehir ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerinde çalışanlara yönelik olduğunu söylüyoruz ve sağlık alanının tümünü kapsaması ve yapılan iyileştirmelerin emekliliğe yansır ücretlendirme şekillerine dönüştürülmesi gerektiğini bildiriyoruz.

Eşitlik sağlanmalı

TBMM’nin açılmasıyla birlikte intörn hekimlere asgari ücret düzeyinde maaş verilmesinin yasal dayanağını düzenleyeceğiz diyen Sağlık Bakanından ve meclisteki tüm partilerden, aile hekimleri ve ASM çalışanları, üniversite hastane öğretim üyesi, asistan hekim ve çalışanları ile; 112 acil, TSM, İSM hekim ve çalışanlarından, kurum hekimleri ve çalışanları, iş yeri hekimliği çalışanlarına kadar gerekli iyileştirmelerin yapılması için yasal düzenlemeler bekliyoruz. Bu arada SSK emeklisi hekim, Bağkur emeklisi hekim, kamu emeklisi hekim maaşları en kIsa zamanda eşitlenmeli; Aralık 2021’de düzenlenip daha sonra geri çekilen yasada olduğu gibi, kamudan emekli olup SGK’lı olarak bir işyeri veya özel hastanede çalışmak durumunda olan emekli hekimlerden neredeyse 1 maaş kadar yapılan kesintiler ivedilikle düzeltilip yeniden yasalaştırılmalı, böylece sadece bizim emeklilerimize yapılan bu ayıp ortadan kaldırılmalıdır.

Yeni iyileştirme haberi

Bu arada biz basın açıklamasını hazırladığımız sırada önce YÖK’ten üniversite hastaneleri öğretim üyesi, asistan hekim ve sağlık çalışanları için; sonra da bugün sabaha karşı Sağlık Bakanından Aile Hekimleri ve ASM çalışanları için iyileştirme haberleri geldi. Darısı işyeri ve kurum hekimleri ile baştan beri ihmal edilen görmezden gelinen emekli hekimlere ve özellikle çalışmak zorunda olan emekli hekimlere diyerek bunun da takipçisi olacağımızı belirtiyoruz."