Eskişehir’de 1. Ana Jet Üs Komutanlığı önünde gerçekleşen eylemde konuşan Türk Harb-İş Sendikası Şube Başkanı Hasan Atak, “Bizler Savunma Sanayiinde çalışan işçileriyiz. Tüm Türkiye kamuoyunun bildiği üzere maaşlarımızın belirlendiği Kamu Çerçeve Protokolü 9 Mayıs’ta imzalanmıştır. Söz konusu protokolde maalesef yalnızca belli bir kesime yüzde 45 zam verilmiştir. Bizler bu sözleşme ile refah seviyemizin artmasını beklerken bu gerçekleşmemiş ülkemizin genel ekonomik durumu ve önüne geçilemeyen enflasyon nedeni ile maaşlarımız tarihte ilk defa bir kaç ay içerisinde erozyona uğramıştır” dedi. 

Kiralar nasıl ödenecek, çocukların eğitim giderleri nasıl karşılanacak?

Atak şöyle devam etti;

“Son dönemde, döviz kurlarındaki artışlar, artan akaryakıt fiyatları, KDV, ÖTV ve harçlara yapılan zamlar ve bunlara bağlı olarak tükettiğimiz tüm temel ihtiyaçlarımıza gelen zamlar biz emekçileri olumsuz yönde etkilemekte, yaşam kalitemizi düşürmekte, geçinemez, barınamaz hale getirmektedir. Ardı arkası kesilmeyen zamlar işçileri, emekçileri, emeklileri, kadınları kısacası hepimizi canından bezdirdi. Türk İş’in açıkladığı verilere göre Temmuz ayı açlık sınırı olan dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması 11.658 TL olmuş, yoksulluk sınırı ise 37.974 TL’ye dayanmıştır. Bu rakamlar dikkate alındığında maaşlarımızın şimdiden eridiği gün gibi ortadadır. Biz Türk Harb İş Sendikası işçileri olarak Buradan soruyoruz, Eylül ayı geliyor. Kiralar nasıl ödenecek, çocukların eğitim giderleri nasıl karşılanacak, okul servis ücretleri nasıl ödenecek? Çocuklarımız okula giderken nasıl kahvaltı edecek? 3 öğün sağlıklı nasıl beslenecek?  Özellikle Savunma Sanayiimize yönelik olarak da şunları ifade etmek istiyoruz; Savunma sanayisinde gücü olmayan hiçbir devlet ekonomik bağımsızlığını sürdüremez” 

“Ekonomik krizin faturasını neden biz ödüyoruz?”

Genel merkeze de seslenen Atak, “Ülkemizin yaşadığı büyük kriz nedeni ile buradan öncelikle konfederasyonumuz Türk İş’e, Genel Merkezimize çağrımız sorunlarımızın çözümü noktasında hükümetle gerekli görüşmeleri acilen yapmaları ve çözümsüzlük halinde tüm ülke genelinde bir eylem planı hazırlamalarıdır. Buradan hükümete çağrımız ise ivedilikle işçi maaşlarını gözden geçirmeleri ve gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, kabul edilebilir bir oransal refah payı artışı yapmalarıdır. Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi şart olmuştur” şeklinde konuştu. 

Hasan Atak, yetkili tüm organlara taleplerini şu şekilde sıraladı;

Biz artık hayali oranlar ile kandırılmadan insanca yaşamaya yetecek kadar ücretlerimize artış istiyoruz.

Savunma Sanayii işçilerinin yoksulluk sınırı altına düşen ücretlerine acilen savunma sanayii destek primi verilmesini istiyoruz.

Gelir vergisinde adil bir düzenleme getirilmesini, tüm ücretlilerden vergi alınmaması veya yüzde 10 olarak sabit bırakılmasını istiyoruz. Vergi adaleti sağlanarak kazanca göre verginin alınacağı sistem kurulmasını talep ediyoruz.

İşçilerin alım gücünü ve yaşam kalitesini yükseltecek ücret politikaları uygulanmasını,

Otomatiğe bağlanan akaryakıt zamlarının durdurulmasını, yapılan zamların geri çekilmesini,

Temel ücretlerimiz yoksulluk sınırının üzerine çıkartılmasını,

Ücretler, maaşlar yoksulluk sınırında yaşanan artışa göre güncellenmesini,

Kıdem tazminatındaki hak kayıplarının telafi edilerek hak ettiği değere ulaştırılmasını,

İşçiyi, emekçiyi sosyal devlet politikalarının ana unsuru olarak görüp taleplerimizin hayata geçirilmesini talep ediyoruz.