Yeni Sendika Genel Başkan Yardımcısı Abdulbaki Tekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Sayın Cumhurbaşkanım daha önce sizi yanıltarak yüzde 2 barajı adı altında ucube düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı olduğunu iptal edileceğini bildikleri halde yaptıranlar sizi yine yanlış bilgilendirmişler. Açıklamanızda; Anayasa Mahkemesinin iptal nedeninden bahsetmemişsiniz. İş bilmez sendikacıların size çıkarttırdıkları kanun eşitlik ilkesine aykırı diye iptal edildi. Yani anayasa mahkemesi öyle baraj falan getirip kamu çalışanlarının sendika seçme özgürlüğüne engel olamazsınız dedi. Bu iptalin gerçekleşmesinin tek müsebbibi iptal edileceğinin bilinmesine rağmen siyaseti yanıltarak bu kanunu çıkartmaya zorlayanlardır. Kaldı ki aylık 700 milyon mahkeme kararı ile memurun cebinden alınması doğru değil. Oysaki tüm sendikaların kasasına da aylık 500 milyon para giriyor. Gelin bu düzenlemeyi adaletli bir şekilde yeniden yapın ancak sendikaların kasasına giren miktardan da üyelerin cebine girecek bir düzenleme yapın”

“Gerekli başvuruyu yapacağız”

Tekin şöyle devam etti;

Eskişehir’e 3 bin kilometreden geliyor! Fiyatı cep yakıyor Eskişehir’e 3 bin kilometreden geliyor! Fiyatı cep yakıyor

“4688 sayılı kanunda sendika aidat kesintisi asgari binde dört azami maaşın otuzda biri olarak uygulanır denmektedir. Bu oranları asgari binde bir, azami binde üç ile sınırlayın. Böylece sendikaların kasasına gidecek paranın yarıya yakını da üyelerin cebine gitsin. Eğer malum sendikalar memuru düşündüklerinde samimi iseler böyle bir teklifle gelsinler size de bizde memuru düşündüklerini görmüş olalım. Biz Yeni Sendika olarak kanunun el verdiği ölçüde kesintimizi binde beşten binde dörde düşürdük. Bu konu ile ilgili de asgari binde bir azami binde üçe çekilmesine yönelik kanun değişikliği yapılması içinde gerekli başvuruyu yapacağız. Aynı zamanda sendikaların mali konularda Sayıştay ve Devlet Denetleme Kurulu Denetimine de açılmasını talep edeceğiz”