İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sulardaki nitrat kirliliğinin en önemli nedeninin ihtiyaç fazlası gübre kullanımı olduğunu anlattı. Bu nedenle arazilerinizde öncelikle toprak analizi yaptırarak, ekilecek ürüne göre toprağın ihtiyacı olan bitki besin elementlerinin doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılması önem arz ettiğini belirten Gümüş, "Doğru gübre kullanımı hem üretim maliyetlerini azaltacak hem de topraklarımızı hem de su kaynaklarımızı kirliliğe karşı koruyacaktır. İl Müdürlüğümüzce tarımsal sulama amaçlı kullanılan sulardan düzenli numuneler toplanarak ölçümler yapılıyor. Yüzey istasyonlarımız; 3 adet baraj gölü, 13 adet sulama göleti ve 23 adet akarsu noktasından oluşmakta olup belirlenen yüzey istasyonlarından ayda 1 kez, yeraltı istasyonlarından ise her üç ayda 1 kere olmak üzere yılda yaklaşık 4 bin analiz yapılıyor. Ölçülen değerler Nitrat Bilgi Sistemine gerçek zamanlı olarak işleniyor. Böylece her ay düzenli olarak azot ve azot bileşiklerinin seyri teknik personelimizce takip ediliyor" dedi.

Nitrat kirliliğinin oluşmasında en önemli etmenlerden birinin gübreler olduğunu anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, açıklamasını şöyle sürdürdü;

Temel amaç nitrat kirliliğini azaltmak

"Bitkinin ihtiyacından fazla veya ihtiyaç duymadığı zaman azotlu gübre uygulanması sonucunda oluşan fazla nitrat yağış ve sulama suları ile yıkanarak veya sızarak bitki kök bölgesinden uzaklaşır, bitki tarafından kullanılamayarak hem kayba uğrar, hem de yerüstü ve yer altı sularına geçerek kirliliğe yol açar. Bu nedenle tüm bu işlemleri yapmaktaki temel amacımız; nitrat kirliliğini azaltmaktır. İl ve ilçe müdürlüğü teknik personelimizle üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları, iyi tarım uygulama eğitim ve uygulama demostrasyonları yaparak bilinçli ve sürdürülebilir tarım için çalışmalarına devam etmekteyiz. Gelecek nesillere miras bırakacağımız, yapay yollarla üretimi mümkün olmayan, oluşması yüzyıllar alan toprağımızı ve su kaynaklarımızı korumak hepimizin görevi.”