Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü meslek sahibi olmak isteyen ve dezavantajlı gruplarda yer alan kadınların başı eğitimler sonrasında meslek sahibi olarak sanayide istihdamlarını sağlamak amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırladığı, “Üretim ve Beceri Odaklı Kadın Sosyal Gelişim Atölyesi” projesi meyvelerini vermeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle gerçekleşen projede ilk olarak 25 kadın MEGEM bünyesinde verilen eğitimler sonrası üretime kazandırıldı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli oluşturulan proje ile sosyal-ekonomik destek alan kadınların üretim sektörünü tanımalarını, eğitimlerle mesleki beceri kazanarak meslek sahibi olmalarını, istihdam edilebilirliklerini artırarak sosyal hayata katılımlarını hedeflediklerini, bu kapsamda MEGEM bünyesinde verilen eğitimler sonrası 25 kadının istihdam edildiğini söyledi. 

Kadınlar meslek sahibi oldu

Başkan Küpeli, bu proje ile meslek sahibi olmak isteyen ve dezavantajlı gruplarda yer alan kadınların üretime kazandırıldığını ifade ederek, “Proje, sosyal-ekonomik destek alan kadınların üretim sektörünü tanımaları, eğitimlerle mesleki beceri kazanarak meslek sahibi olmaları, istihdam edilebilirliklerini artırarak sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda MEGEM bünyesinde kadınlarımız için üretim ve beceri odaklı malzeme işleme hizmeti verecek bir atölye kurulmuştur. Atölyemizde kadın kursiyerlerimize lazer kaynak, montaj, parça birleştirme, gruplama alanlarında teorik ve pratik işbaşı eğitimleri verildikten sonra özellikle beyaz eşya, plastik, giyim ve metal ürünleri gibi imalat firmalarında istihdam edilmesi ve atölyede montaj, malzeme işleme hizmetlerinde çalışmaları amaçlanmıştır. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda 25 kadın kursiyerimiz eğitimleri başarıyla tamamlayarak, bölgemizde üretim yapan 8 sanayi kuruluşunda istihdam edilerek, üretime başlamıştır” şeklinde konuştu. 

Projenin istihdam edilebilirliğin süreklilik sağlaması amacıyla sürekli yaşayan bir model olarak kurgulandığını belirten Başkan Küpeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile MEGEM bünyesinde verecekleri eğitimlerle sanayiyi ve toplumun dezavantajlı kesiminde yer alan kadınları buluşturmaya devam edeceklerini aktardı. 

“Proje ekonomik kalkınmanın önemli bir parçasını oluşturacak”

“Proje sosyal içerme ve sanayi iş birliğine örnek olup bölgede ekonomik kalkınmanın önemli bir parçasını oluşturacaktır” diyen Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Projemiz, sürdürülebilirliğin 3 sac ayağından biri olan ve belki de en az ilgi görüp en fazla gelişmeye ihtiyacı bulunan “sosyal sürdürülebilirlik” örneğidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından açıklanan, “Kimseyi geride bırakmama” ilkesi üzerine inşa edilen 17 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasındadır.  Herkes için sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik bütünsel yaklaşım anlayışına sahiptir. Sürdürülebilir kalkınma günümüzde sadece ekonomik değil çevre ve sosyal etkenleri de içine alan bir anlayış olup insanı merkeze alan bir kalkınma yaklaşımıdır. Sosyal ve ekonomik gelişme bir arada telaffuz edilmektedir. Proje, sosyal içerme ve sanayi işbirliğine örnek olup bölgede ekonomik kalkınmanın önemli bir parçasını oluşturacaktır. Sosyal içerme örneği olarak toplumun dezavantajlı kesiminin entegrasyonu ile sanayi sektörüne işgücü sağlanacak ve hizmet alanı yaratılacaktır. İstihdam artışının sağlanacak olması şehrin ekonomik hayatına olumlu katkı sunacaktır. Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlayacaktır.”

Ekonomi dostlukları da vurdu, hesaplar artık Alman usulü Ekonomi dostlukları da vurdu, hesaplar artık Alman usulü

“Sanayide çalışan kadın sayısını artırmayı hedefliyoruz “

Küpeli, “Ayrıca proje süreci boyunca ve işe yerleşmeler sonrasında da kadınların ihtiyaç duydukları her alanda danışmanlıklar, rehberlikler ve psikososyal destekler devam ederek hem kadınların hayatlarını kurmalarını hem de projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayarak dinamik yapıya sahip sosyal hizmet merkezlerindeki kadınlardan gelecek talepleri karşılanmış olunacaktır” diye konuştu.  Bu tür projelerle sanayide çalışan kadın sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Küpeli, “Sanayi işgücünün yaklaşık yüzde 25’ini kadınlar oluşturmaktadır.  Bizim amacımız sanayimizdeki kadın çalışan sayısını artırmak. Üretim ve Beceri Odaklı Kadın Sosyal Gelişim Atölyesi ve buna benzer projeler ile daha çok kadın kursiyere eğitimler vererek, bölgemizdeki kadın çalışan sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi.