Düzenlenen etkinlikte konuşan 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Sibel Erenoğlu "Türkiye’nin dört bir yanından Ankaraya’ya gelen 90 kurucu arkadaşımızla pandemi koşullarında binbir emekle inşa ettiğimiz 29 Ekim Kadınları Derneği ülkemizin giderek teslim olduğu gericiliğe karşı bir direnç cephesi yaratmak amacı ile bir araya geldi. Derneğimizin amacı,  dünya ve ülkemiz kadın hareketinin ve Cumhuriyet devrimlerinin kadının toplumsal yaşama eşit katılımı için açtığı yolu izleyerek genelde inan hakları özelde kadının insan haklarını savunmak, geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliğinde bilinci yaratmaktır. Demokratik, laik sosyal, hukuk devletinin gereklerine uygun olarak, yasal planda ve yaşamın içinde kadınların statüsünü yükseltmek kadın ve çocukların her türlü şiddetten korunması için çalışmaktır” dedi.