Aylardır seslerini yetkililere duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Hasan Atak, çevreyolu Kartal Kavşağı’nda üyelerinin katılımı ile yaptığı açıklamada “Bizler savunma sanayiinde Türkiye’nin en büyük ve en önemli uçak bakım, onarım fabrikalarının biri olan 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde 1936 yılından beri faaliyet gösteren işçiler olarak milli mühimmatların, ünitelerin ve podların HVKK envanterindeki muharip uçaklara (F-16, F-4, F-5 vb.) entegrasyonu konusunda tek yetkili kuruluş olarak çalışmaktayız. Bu kapsamda uzun yıllardır başta milli mühimmatlar (GÖKTUĞ, HGK, KGK, SOM, Minyatür Bomba, TEBER vb.), podlar (TARP, ASELPOD, EHPOD, EDPOD vb.) ve üniteler (Milli IFF, Kement vb.) olmak üzere birçok milli ve yerli ürünün entegrasyonunu ve uçakların modernizasyonunu gerçekleştirmiştir. Bu geliştirme, entegrasyon ve sertifikasyon faaliyetleri Türk Harb-İş Sendikası üye işçileri olan savunma sanayii personeli tarafından, uçakların harekât uçuş yazılımlarının değiştirilmesi dahil birçok zorlu ve nitelikli emek gerektiren süreçler sonucunda gerçekleşmektedir” dedi.

Atak şöyle devam etti;

“Son yıllarda savunma sanayisi işçilerine verilen ücret artışlarına bakacak olursak iş barışını bozan, tecrübeye önemini kaybeden ve eşitsizlikler yaratan bir durum ortaya çıkmıştır. Çoğunluğun çıkarı için nitelikli işlerde çalışan ve dünya ölçeğinde emsalleri ile karşılaştırıldığında ücretleri ciddi anlamda aşağıda olan kalifiyeli azınlığın hakları görmezden gelinmiştir. Tecrübeye ve öğrenime değer verilmediği açıkça gösterilmiştir. Özellikle savunma sektöründe çalışanların diğer sektörlere göre çok daha nitelikli, yapılan işin ise çok daha önemli ve riskli olmasına rağmen bunların görmezden gelinerek uzun zamandan bu tarafa ısrarla yeterli, kalıcı tedbirlerin alınmıyor ve çözüme kavuşturulmuyor olması aslında savunma sanayinde çalışanlara kamuoyunda anlatıldığı gibi yeterli önem verilmediğinin bir göstergesidir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bunca emek veren, fedakârlık gösteren, yaptığı işe bilgisini birikimini ve yüreğini koyan üyelerimiz ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları çok derinden hissetmektedirler. İşyerlerimizin çoğunluğunun metropol şehirlerde olduğu göz önüne alındığında üyelerimizin yaşam koşulları artan gıda, kira, akaryakıt fiyatları karşısında ağırlaşmış, katlanılamaz ve dayanılamaz bir hale gelmiştir”

“Beyin göçüne yenileri ekleniyor”

Hasan Atak açıklamasını şu sözlerle noktaladı;

Cepler yanıyor! Bir haftada 40 lira daha zam geldi Cepler yanıyor! Bir haftada 40 lira daha zam geldi

“Yaptıkları işin niteliğine baktığımızda Türk Harb-İş Sendikası üyelerimiz aynı işkolunda, özel sektörde ve vakıf işletmelerinde çalışan emsallerine göre çok daha düşük ücret almaktadırlar. Bu yüzden de işyerlerimizdeki tam nitelikli ve kalifiye işgücü daha iyi ücret alabilmek için işlerinden istifa etmekte ve özel sektöre doğru bir yöneliş yaşanmaktadır. Daha vahim olanı ise milli savunmamızın bel kemiği bu işyerlerinde çalışan kardeşlerimize çeşitli aracı ve vesilelerle yurt dışından iş teklifi ve talepleri gelmekte olup ülkemizde yıllardır dillendirilen beyin göçüne de yenileri eklenmektedir. Bir yandan savunma sanayiinde birçok başarı ile övünürken bir yandan bu başarıyı getiren bu başarıda en büyük pay sahibi olan biz çalışanların seslerine kulak verilmemesi kabul edilemez”

Eskisehirden Ankaraya Yuruyus Basladi Detay