Aleviler olarak demokrasi özgürlük ve eşitlik mücadelesinden ayrılmayacaklarını dile getiren Erenler,  her türlü şiddette karşı ezilen ve masumdan yana olduklarını ifade etti. Savaş çığırtkanlığına ve her türlü çatışma diline karşı kardeşliğin yanında olduklarını söyleyen Erenler, “Ülkemizi kana bulamak için meydana atılan tetikçilerin yobazların cahillerin bin yıldır sözlerini mimiklerini ses tonlarını biliyoruz. Bizler eşit yurttaşlık mücadelesi verirken bu olaylar yaşayan halkların huzur ve güvenlerini temelden sarsmaktadır. İnancımız ve cem evlerimiz özgür olmadan mutluluğumuz ve hissiyatımız özgür olmayacaktır. Bu nedenle dost kurumlarımızla ilerici aydın insan sevebilen merhametli insanca yaşayan tüm canlarımızla omuz omuza kardeşlik mücadelesine inanıyoruz. Bu saldırıların asıl amacının ülkemizde kan ve çatışma ortamı yaratmak olduğunu gayet iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.

Hükümet yetkililerine seslenen Erenler, saldırıları yapanlar için gereğinin çabuk bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Alevilerin tarih boyunca hiçbir halkın hiçbir kimliğin onurunu şerefine kutsalını incitecek eylemde bulunmadıklarını aktaran Erenler, “Bizler bu minvalde düşünüp ve yaşarken bu saldırganlık bu yobazlık neden Bu saldırıların tüm yönleri ile açığa çıkarılması için kararlılıkla mücadele edeceğimizin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Alevilik Haktır ve ibadethanelerimiz acil bir şekilde yasal statüye kavuşturulmalıdır” dedi.