Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), vatandaşların sağlıklı su tüketmesi için, ortak kullanım alanları (okul, cami, iş yeri) ile şebekenin uç noktaları, depolar ve terfi istasyonlarından alınan numuneleri son teknolojiye uygun cihazların bulunduğu Su Analiz Laboratuvarında inceliyor. 

Bu yıl içerisinde 3223 adet analiz yapılan laboratuvarda, mahalle statüsüne dönüşen köylerden, Porsuk Havzası, Ilıca Havzası ve Sarısungur Havzası'ndan belli periyotlarla numune alınarak arsenik, kurşun, cıva gibi ağır metal analizleri de yapılıyor.

Avrupa Akreditasyon Birliği Üyesi Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen laboratuvarda yapılan analizler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik” ile Sağlık Bakanlığı’nın “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” standartları kapsamında değerlendiriliyor. Su Analiz Laboratuvarı, ihtiyaç duyulan kuruluşlara da hizmet vermekte olup; başvuru bilgileri ESKİ Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde yer almaktadır.