Türkiye’deki enfeksiyon alanında çalışan sağlık profesyonelleri ve akademisyenler tarafından takip edilen bülten İngiltere’de faaliyet gösteren HIV i-Base tarafından destekleniyor.

Türkiye’den HIV ile ilişkili haber, bilgi ve yayınları kapsayan bülten, HIV tedavisi alanındaki en güncel bilgileri küresel gelişmeleri aktarıyor. 

Son sayısında Eskişehir Teknik Üniversitesinden Dr. Okan Aksu’nun konuk olduğu yayın, söyleşide HIV’in iletişim, gazetecilik, toplumsal hareketler gibi alanlardaki yerine değindi. 

Dr. Okan Aksu söyleşide HIV’in toplumsal tarihini ve aktivizm alanını anlatırken, HIV ile yaşayan bireylerin basındaki temsilinden de bahsetti. HIV ile yaşayan bireylerin maruz kaldığı ayrımcılık sorununa değinen Dr. Aksu toplumdaki bu ayrımcılığın nedenleri ve sonuçları üzerinde durdu.  

Bülten editörlerinden Çiğdem Şimşek “HIV alanında yayımlanan bültenimiz, sadece sağlık profesyonelleri için değil aynı zaman sivil toplum kuruluşları için de önem arz ediyor. Her sayımızda farklı konuklar ile yayınladığımız söyleşi köşemizde uzun zamandır HIV ile ilgili çalışan Dr. Okan Aksu’yu konuk ettik. Kendisi bize HIV tarihi, konunun popüler kültürdeki yeri, dijital aktivizm ve etkisi gibi önemli noktalardan bahsetti” dedi. 

Üç ayda bir yayımlanan bültenin son sayısına http://www.egehaum.com/images/paket_icerik_dosyalar/6643383HTB%202022%203.pdf adresinden ulaşılabilir.