“Ekonomiden sosyal hayata ülkemizin meselelerinin çözümü yeni bir anayasayla değil, ancak bir erken seçimle mümkündür” diyen milletvekili İbrahim Arslan şöyle konuştu;

Ahmet Ataç’tan tasarruf paketi için can alıcı sorular Ahmet Ataç’tan tasarruf paketi için can alıcı sorular

“Yedi kısım 177 madde ve 16 geçici maddeden oluşan mevcut anayasa, bugüne kadar 12’si AKP döneminde olmak üzere 20 kez değiştirilmiş, bu değişikliklerde anayasanın başlangıç metni ile 177 maddesinin 120’si ve geçici maddelerinin 6’sı; yine 125’i AKP döneminde olmak üzere tam 184 kez değiştirilmiştir. (Bazı maddeler birden fazla kez)

Mevcut anayasayı askeri faşist cunta yaparak halka onaylatmıştır, doğrudur! Fakat yukarıda sunduğum veriler ışığında; yapılan değişikliklerle bu anayasa 82 darbe anayasasından, AKP anayasasına evrilmiştir!

AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan yaptığı bir değerlendirmede, yeni anayasanın ekonomiden, sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracağını ifade etmiş!

O zaman soralım!

AKP başta olmak üzere iktidarın diğer ortakları MHP-BBP-HÜDAPAR ve DSP’nin yetkilileri, emeklilerin, işçilerin, memurların, işsizlerin, köylü ve çiftçilerin, esnafların, üreticilerin, tüketicilerin, gençlerin, çocukların vesselam milyonlarca insanımızın yaşadıkları ağır sorunlara; anayasada yer alan hangi maddeler ve düzenlemeler yol açmaktadır?

Ve anayasanın hangi maddeleri değiştirilirse, toplumsal kesimlerin yaşadıkları bu ağır sorunların, enflasyon ve hayat pahalılığının, işsizliğin, yokluk ve yoksulluğun ortadan kaldırılması ve hızla çözülmesi sağlanacaktır?

Bu sorunların hızla çözülmesi ancak, AKP ve ortaklarından oluşan merkezi iktidardan bir an önce kurtulmakla sağlanabilecektir. Bunun yolu da erken seçimdir.

22 yıllık iktidarın sonunda; daha fazla işsizlik, daha fazla yoksulluk, daha fazla hayat pahalılığı, daha fazla yokluk ve yoksunluk üretenlerle, mevcut anayasa hükümlerini uygulamayan, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan ve hatta Anayasa Mahkemesinin kapatılmasını savunan bir anlayışla, anayasa değişikliği için masaya asla oturulamaz”