Çetiner, OSB’de tamamlanan, devam eden, planlanan iş ve işletmelerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Salih Çetiner, 30 Ağustos OSB’nin her geçen yıl daha büyüyüp geliştiğini ifade etti. OSB’deki genişleme taleplerinin bakanlık tarafından onaylandığını kaydeden Çetiner, "30 Ağustos OSB’de 36 tane sanayi parseli var. Bilindiği gibi, Organize Sanayi Bölgemize 2018 yılında 792 kişinin istihdam edilmesiyle başladık. Şu an istihdam sayısı 2 bin 232 kişi olmuştur. Bu sayının önümüzdeki sene sonu itibariyle 4 bin civarında olacağını öngörüyoruz. Daha sonra da istihdamın 6 bin civarında olmasını planlıyoruz. 25 parseldeki fabrika hali hazırda üretim ediyor. 10 parselin de ruhsatı verildi, inşaatları devam ediyor. 1 adet parselimizde ruhsatlandırma işlemi devam ediyor. Boş parselimiz yok. Genel Kurul kararıyla genişleme işlemine başladık. Bu talebimiz Bakan beyin imzasıyla uygun görüldü. 217 hektarlık alanla ilgili genişleme işlemlerine başladık, ilgili kurumlar tarafından da onaylar verildi. Jeolojik etüt raporları yapıldı, onaylandı. Plan çalışmaları devam ediyor. Daha sonra yatırımcıların hizmetine tahsis amaçlı sunacağız" diye konuştu.

Çetiner’in konuşmasının ardandan 30 Ağustos OSB Müdürü Murat Demir tarafından faaliyetlerle ilgili sunum yapıldı.

Bilgilendirme toplantısı, OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin yetkililerinin görüşlerini bildirmesiyle sona erdi.