Dündar, istifa gerekçesini şu sözlerle paylaştı,

"Bildiğiniz üzere 3 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Memleket Partisi İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etmiş bulunmaktayım. Ancak görmekteyim ki; hem basında ve hem de sosyal medyada istifam, Prof. Dr. Gaye Usluer ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, sadece sizleri bilgilendirmekle yetinmeyi düşündüğüm bu basın açıklamamı daha geniş yapmamın faydalı olacağını düşündüm. Prof. Dr. Gaye Usluer’in istifa kararı almam ile ilgili herhangi bir telkin, tavsiye ve/veya önerisi olmadığını öncelikle belirtmem gerekir. Aksi olmuş olsa idi, zaten istifa ettiği tarihte kendisi ile birlikte istifa eder, bu güne kadar beklemezdim ki, istifasından herkes gibi benim de sonradan haberim oldu. Sayın Prof.Dr. Gaye Usluer’in istifa kararımda dahli olmadığı gibi, benim de Eskişehir’de Partide yaşanan çok sayıdaki istifada da benim dahlim yoktur, olmayacaktır. Üye olmak dahil Memleket Partisinde her göreve kendi irademle geldiğim gibi, istifa kararım da kendi irademle almış bulunmaktayım. İstifa kararı almamdaki sebeplerin başında; Memleket Partisi’nin “hareket” olarak başladığı günden bu güne gelindiğinde ilk günlerdeki heyecanın, isteğin ve azmin Parti Örgütlerinde kalmadığı kanaatimin oluşması gelmektedir. Sayın Genel Başkanı Cumhurbaşkanı yapmak, Partinin tek başına seçimlere girmesi için gereken mücadeleyi vermek, 2023 seçimlerinde Parlamentoya milletvekili sokabilmek vb. amaçlardan tamamen uzaklaşmış olduğumuzu, dolayısıyla Parti olarak hedef küçülttüğümüzü düşünmekteyim. Son yaşanan parti içi gelişmeler de bundan sonraki süreçte bu konuda şahsımın olumlu düşünmemesini sağlamıştır"

"Genel Başkanın randevu vermemesi  istifamı hızlandırdı"

Dündar şöyle devam etti;

"Ayrıca belirtmem gerekir ki; bu güne kadar her olumsuzluğa karşın, arkadaşlarım ile birlikte en iyi şekilde Partimizi temsil etmeye gayret ettik. Fakat her zaman, Partimize zarar verecek davranışlarda bulunan kim var ise bu kişilere de Genel Merkezin ve/veya Parti Meclisi üyesinin/üyelerinin destek verdiğini gördük. Bunun yanında bu basın açıklamasında belirttiğim ana başlıkları görüşüp fikrini almak istesem de Sayın Genel Başkanın randevu vermemiş olması da istifa kararımı hızlandırmıştır. Eskişehir’de hiçbir zaman ne genel iktidarın ne de yerel iktidarın siyasi gücünden, ben ve arkadaşlarım korkmadık. Sonuç olarak, bu süreçte Partinin ülkenin genel siyasetinde hak ettiği yeri alması konusunda gerekli çalışmaların Genel Merkez düzeyinde yapılmayacağı/ yapılamayacağı; artık Parti hedeflerinin az bir oy oranı kadar küçültüldüğü; tek başına Genel Başkanın yapacaklarına inanarak politika üretmeyen/üretemeyen bir Parti konumuna gelindiği; Partinin halkın beklentilerine cevap verecek şekilde strateji üretemediği; sırf istifalara dayalı, aslında yönetememekten de kaynaklı demokratik bir Tüzük ve örgüt yapısından kayarak parti içi demokrasiye artık önem verilmediği; bir İl Başkanı olarak hiyerarşik yapıda gerektiği kadar yer/söz hakkı bırakılmadığı ve yine hiyerarşik yapıda her organın bir alt organa göre daha güçlü olması gerektiği düşüncelerime dayanarak, yürütmekte olduğum Eskişehir İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım"