ILO Projesi; Türkiye’de ki Uluslararası Koruma (UK) Başvuru ve Statü Sahipleri İçin İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi’dir. Projenin amacı, mültecilere, özellikle Suriyeli olmayanlara yönelik bir veri tabanı geliştirmek, mülteciler için geçim kaynakları sağlamak ve onlara Türkiye'de insana yakışır iş fırsatları bulmaları konusunda eğitimler vermektir. ILO tarafından yürütülecek projede Eskişehir'in yanı sıra Adana, Sakarya, Konya, Denizli, Samsun ve Erzurum pilot il olarak belirlendi.