Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2015 yılında riskli bina ilan edilen 2. Belediye Şehir Çarşısı için 2018 yılında yıkım kararı alındı. Ancak karara itiraz eden düğün salonu ve işletme sahipleri olayı yargıya taşıdı. Mahkemeden de bakanlığın aldığı karar yerinde bulundu. Ancak aradan geçen zaman içerisinde binada yıkım yapılmadı.
Afyonkarahisar Belediyesi ise söz konusu çarşıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Söz konusu parsel üzerindeki yapının riskli (tehlikeli) olup olmadığı ile ilgili işlemler lisanslı firmalar tarafından yapılarak oluşan rapor, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce değerlendirilerek riskli yapı ilan edilmiştir. Bu süreçte hak sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin asgariye indirilmesi için görüşmeler yapılırken vatandaşlarımız yapının tehlikeli olmadığını belgelemek için yerel mahkemeye gitmişlerdir. Mahkeme binanın riskli olduğuna karar vermiştir. Bunun üzerine vatandaşlarımız üst mahkemeye müracaat etmişlerdir. Bu kararda da yapının riskli olduğu bilirkişi raporlarınca da doğrulanmıştır. Belediye olarak tehlikeli yapının ortadan kaldırılması için verilen sürelerin yeniden değerlendirilmesi açısından bakanlığın görüşüne başvurulmuş, yıkım süreci maliklerin lehine uzatılmaya çalışılmıştır. Ancak yasaları uygulamak kurumların görevi olmakla birlikte yasalara uymak da vatandaşlarımızın görevidir” ifadelerine yer verildi.

Yıkımı yapılan yere otopark yapılması planlanıyor

Mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli çalışmalarında yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediye olarak vatandaşlarımıza teklif edilecek (edilen) rakamlar tamamen arsalarının hisselerinin karşılığı olup mevcut rayiç değerlerinin çok üzerindedir. Bunun dışında buradaki hak sahiplerinin zararlarının asgariye indirilmesi amacı ile parsel üzerine yeniden yapılacak otopark üzerine Eskişehir Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu’nun vereceği izin doğrultusunda oluşacak işyerlerinden hisselendirilen yeniden işyeri sahibi olmaları için toplantılar yapılmıştır. Yüzde 74’ü belediyemize ait olan ve riskli bina ilan edilen çarşının yıkımı öncesi ya da sonrasında mağduriyetin yaşanmaması için gerekli adımların atılacaktır.”