Bilgilendirme toplantısından esnaf ve sanatkarların yanında pratik eğitim gören Mesleki Eğitim Merkezi ögrencilerin ücretlerinin, ustalık eğitimi alanlarda asgari ücretin %50 si, kalfalık eğitimi alanlarda asgari ücretin %30 u oranında devlet desteklerinden yararlanabilecekleri ve SGK primlerinin tamamının devlet tarafından ödeneceği belirtildi.

Ayrıca Meslek Liselerinin, Mesleki Eğitim Merkezi statüsünde öğrenci alabildikleri, 4 yıllık eğitimle kalfalık, ustalık ve meslek lisesi diploması alma imkanın getirildiği, önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında geçmiş çalışmışlıkların değerlendirilmesi sonucunda kalfalık ve ustalık sınavlarına girme hakkının bulunduğu, ustalık ve kalfalık belgesi sahiplerine 1 yıllık eğitimle meslek lisesi diploması verilebileceği belirtildi.

Hangi mesleklerin mesleki eğitim kapsamında olduğu, devlet destekleri ve diğer konulardaki ayrıntılı bilgi Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Birliğe bağlı Odalar ile Milli Eğitim Müdürlüğünden alınabilir.