Evlerinde 10 gün ve üzerinde temizlikçi ve bakıcı çalıştıranlar ile kapıcı görevlendiren apartmanlar, asgari ücret prim desteğinden yararlanabilecek. Prime esas günlük kazanç tutarının 179 lira, altında olması koşulu ve ay içinde 10 gün bakıcı, temizlikçi ve kapıcı çalıştıranlar bu destekten yararlanamayacak.

Apartman görevlileri, bakıcılar ve eve gelen gündelikçiler de asgari ücret prim desteğinden faydalanabilecek. Temmuz ile aralık ayları arasında gün başına 3 lira 33 kuruş çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

Bu tutar işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. SGK’nın genelgesine göre, 1 Ocak 2022 tarihinden önce, temizlik ve bakım gibi ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler ile konut kapıcısı çalıştıran işverenler, asgari ücret prim desteğinden faydalanacak. Prime esas günlük kazanç tutarının 179 lira ve altında olması koşuluyla destekten yararlandırılacak.

Ay içinde 10 gün bakıcı, temizlikçi ve kapıcı çalıştıranlar, sigorta beyannamesi vermeyeceği için bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Sigorta primlerinin işveren tarafından karşılandığı teşvikler kapsamında, işverenlerin ödeyeceği sigorta primlerinin işsizlik sigortası fonunca karşılanacak tutardan az olması kaydıyla, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek.