Recep Toptaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Milli Emlak Genel Müdürlüğü hazine arazilerini ekonomiye kazandırılması amacı ile 41 ilde 160 milyon metrekare hazine arazisi ihaleye çıkarmıştır. Daha sonraki günlerde 140 milyon metrekare hazine arazisi daha ihaleye çıkarılmak sureti ile satışı yapılacaktır.

İhaleye çıkarılan hazine arazilerinin satış veya kiralama ilanı toplu halde genel merkezden yapıldığından bulunduğu mahallelerde ve köylerdeki vatandaşlarımızdan habersiz satışlar veya kiralamalar yapılmaktadır. Mahallelerde ve köylerde vatandaşlarımızın otlakıye olarak kullandığı bu arazileri alanlarla mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşlar arasında istenmeyen olaylar vuku bulmaktadır.

İlçemiz kırsal mahallelerinde vatandaşlarımızın havyan otlatmak için kullandığı hazineye ait araziler mahallinde ilan edilmeyerek mahallelerin haberi olmadan satışa çıkarılmaktadır. Bunun en somut örneğini, İlçemiz Koçaş mahallesinde otlakıye olarak kullanılan 200 dönüm hazine arazisi İstanbul’dan satışa çıkarılmasında gördük. Bu durum, İlçemizin çalışkan muhtarlarından Koçaş mahallesi muhtarı Sayın Sezai Kara'nın söz konusu satışa ait ilanı son anda fark etmesi ve verilen zorlu mücadele sonucunda, mera olarak tescillenerek satışı engellenmiştir. Yine aynı mahallede yeni ihaleye çıkarılan 63 dönüm hayvan otlatılmak suretiyle kullanılan hazine arazisi mahallenin haberi olmadan satışa çıkartılmış, muhtarımızın dikkati sayesinde öğrenilmiş ve iptali için başvurduğunda Büyükşehir yasasına göre köy tüzel kişiliği olmadığından yetkisinin olmadığı beyan edilmiş ve zorlu bir sürecin içine girilmiştir.

İlçemizin bir diğer kırsal mahallesi olan Babadat mahallesinde vatandaşların otlakıye olarak kullandıkları hazine arazisi mahallenin haberi olmadan uzun yıllar kiralamak sureti ile mahalle dışından birilerine verilmiş ancak alan şahsın bu araziye fidan dikme girişiyle haber alınmış, mahalleliler tarafından engellenmiş ve bu olay yargıya taşınma noktasına gelmiştir.

Yeni haleye çıkan hazine arazileri ile İlçemizde hangi mahallelerde kaç hazine arazisi satışa çıkartılmış bilinmemektedir. Bu nedenle ilçemize bağlı tüm muhtarların mahallerinde otlakıye olarak kullandıkları hazine arazileri varsa tespit edip, satışları yapılmadan bir an önce Kaymakamlıklara ve Belediyelere başvurarak meraya çevrilmeleri sağlanmalıdır.

Devletimiz hazine arazilerini mutlaka satacak ise bulunduğu mahallelerde ve köylerde ilanı yaparak, bu hazine arazileri bulundukları yerdeki kendi vatandaşlarına satmalıdır. Bilhassa hayvanların otlatılması için kullanılan bu hazine arazileri tespit edilip meraya çevrilmek sureti ile hem kötü niyetli kişilerin eline geçmesi önlenmeli hem de kırsal mahallelerde ve köylerde hayvancılığın zarar görmesi engellenmelidir"