Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen CHP Eskişehir Milletvekili Süllü, eczanelerin ayakta kalma mücadelesi vermesine dikkat çekerek iki eczaneden birinin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve eczacıların %70’inin kredilerle ayakta kalmaya çalıştığını belirtti. Planlama olmaksızın, diploma odaklı açılan eczacılık fakültelerinin sayısının 60’a ulaştığını söyleyen Süllü, bu fakültelerin çoğunda akademisyen eczacı olmadığının altını çizerek “Bu anlayışa dur denilmezse gelecek yıllarda işsizler ordusuna eczacıların da katılması, kaçınılmazdır. Sağlık ordusunun isimsiz kahramanları, en yakınımızdaki sağlık emekçilerinin meslek itibari yok edilmek istenmektedir.” dedi.

Eczacıya da hastaya da acı reçete 

Son bir yıldır Türkiye’de yaşanan ilaç sıkıntısının, eczacıları vatandaş ile karşı karşıya getirdiğini belirten Süllü "Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ithal ilaçlara ulaşamaması; ulaşsa bile, yüksek fiyat farkları ödemesi sonucu, eczacılar asli görevlerini yapamaz hale geldi. Vatandaşın cebinden çıkan ilaç fiyatı farkı, 80-90TL’den aşağı değil. Örneğin tansiyon hastalarının en çok kullandığı 4 kutu ilaç için 134,76 TL, kalp rahatsızlığı için yazılan bir ilacın 9 kutu için fiyat farkı 162 TL. Göz kuruluğu için kullanılan 6 kutu damlada ise 2.100TL fiyat farkı çıkıyor. Sosyal devlet anlayışında raporlu bir hastanın ilacının ücretsiz olması gerekirken katılım payları hariç, üstüne bir de fark ödemesi vatandaşa dayatılıyor. Her alanda olduğu gibi, ilaç sanayinde de ülkemizi dışa bağımlı hale getiren AKP politikalarının acı reçetesini vatandaş ve eczacı ödüyor" dedi.

Eczacıların hakları gasp ediliyor 

Sağlık Bakanlığı’nın 12 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile eczacıların yok sayıldığını belirten Jale Nur Süllü, “Yeni düzenlemeyle kamuda görev yapan diğer sağlık çalışanları gibi, canla başla çalışan kamu eczacıları için açıklanan rakamlar, katsayı adaletsizliğini artırmaktadır. Türk Eczacıları Birliği’nin talep ettiği oranlar görmezden gelinmiştir. Adaletsizliğin giderilmesi için, eczacılarımız ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.