Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, “Dünya Veteriner Hekimler Günü” vesilesi ile yaptığı açıklamasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na veteriner hekimlerin sorunları, talepleri ve özlük haklarıyla ilgili Meclis Araştırması açılması önergesi ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi sunduğunu paylaştı.

Veteriner hekimlerin, toplum sağlığını koruma, hayvanların sağlığını sağlama, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini temin etme gibi önemli görevleri üstlendiklerine dikkat çeken Süllü, “Halk sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı için önemli görevler üstlenen veteriner hekimler, sağlık hizmetleri sınıfında olmasına karşın doktor ve diş hekimlerine sunulan bazı haklardan muaf tutularak özlük hakları bakımından ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Geçmişte sağlık mensuplarına ödenen ücretler ile veteriner hekimlere ödenen maaşlar hemen hemen aynı düzeydeyken günümüzde veteriner hekimlere daha düşük maaşlar ödenmektedir” dedi. 

Eskişehir’de konut satışları dibe vurdu Eskişehir’de konut satışları dibe vurdu

Emekli uzman veteriner hekimler, emekli uzman tabip ve diş hekimlerinden yaklaşık olarak 21 bin TL daha az, emekli veteriner hekimler de emekli pratisyen tabip ve diş hekimlerinden yaklaşık olarak 16 bin TL daha az maaş almakta olduğunu söyleyen Süllü, “Kamu sağlığı hizmeti veren meslek gruplarında böyle bir maaş farkının ortaya çıkması, daha düşük maaş alan veteriner hekimlerin mesleki güdülenmelerini olumsuz yönde etkilemekte” olduğunu ifade etti.

Diğer yandan, veterinerlerin görevleri sırasında şiddet vakaları ile karşı karşıya kaldıklarını da belirten Milletvekili Süllü, “Veteriner hekimlerin, ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ kapsamı dışında bırakılması da ciddi mağduriyetler yaşamalarına yol açmaktadır” dedi. Araştırma önergesinde ek olarak, veteriner hekimlerin mesleki isteklendirilmelerini artırmak adına proje tazminatı gibi haklardan da faydalanamamaları ve şiddet vakalarında yeterli korumaya sahip olmamaları da önemli bir sorun olduğu kaydedildi. 

Veteriner hekimlerin Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutlayan Süllü, sağlık veteriner hekimlerin mesleklerini daha iyi koşullarda sürdürebilmeleri için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti. Özlük haklarının iyileştirilmesi, ücret düzenlemelerinin yapılması ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınabilmeleri amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerektiğini belirten Süllü, Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergeyle, veteriner hekimlerin haklarını korumak ve mesleklerini daha iyi şartlarda icra edebilmeleri için gerekli adımların atılmasını amaçladığını sözlerine ekledi.