Sempozyum, 1929’da Büyük Önder Atatürk’ün talimatı sonrası Ali Numan Kıraç öncülüğünde Eskişehir’de kurulan Kuru Tarım Araştırma İstasyonu ile kurumu tarımın yaygınlaştırılmasının yanı sıra, Türkiye ve dünyaya duyurulmasına vurgu yaptı. Sempozyumda, kuraklık ve iklim kriziyle birlikte ortaya çıkan gıda sorunu, işsizlik ve yoksulluğa karşı kuru tarımın yeniden ayağa kaldırılmasının önemli bir çözüm yolu olacağına dikkat çekildi.

2 gün süren ve ülkemizden ve yurtdışından bilim insanları, araştırmacılar, uygulayıcılar ile tarım paydaşları bir araya getiren "Kuru Tarım, Yeniden!” başlıklı Uluslararası Sempozyum, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda (Opera) düzenlenen törenle tamamlandı. Sempozyumun ikinci günü TARGET Başkan Yardımcısı Petek Ataman başkanlığını yaptığı tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, "İklim Krizi, Su Sorunu ve Kuru Tarım" başlıklı sunumu ile başladı.

Daha sonra Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi(ICARDA) Fas Ofisi'nden Dr. Mina Devkota Wasti, "ICARDA'nın Kuru Tarım Alanındaki Agronomi Çalışmaları" ve Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT- Meksika) Küresel Buğday Programı Direktörü Dr. Hans-Joachim Braun, "Yarı-Kurak Alanlarda Buğday Islahı ve Geleceğe Bakış" adlı sunumları gerçekleştirildi.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Özberk başkanlığında gerçekleşen oturumda ise; BM FAO Türkiye Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi Ulusal Proje Koordinatörü Nihan Yenilmez Arpa, "Anadolu'nun Bozkırları ve Bozkırda Yaşam" ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, "Yağışa Bağlı Tarımda Toprak Suyunun Korunması" başlıklarıyla sunumlarını yaptılar. Sempozyumun yedinci ve son oturumda; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (E) öğretim üyesi, ünlü arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan "Anadolu'da Tarımın Başlangıcı ve Çeşitlenerek Yaygınlaşma Sürecinin Toplumsal Düzene Yansımaları" ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Denk, "Ne Ekersek Onu Biçiyoruz: Bir Eşit(siz)lik Aracı Olarak Tarım" başlıklarıyla sunumlarını dinleyicilerle paylaştılar.

Sempozyumda Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın “Uygarlığın Adımları” adlı belgeselinin gösterimi sonrası plaket töreni düzenlendi. Yapılan kapanış töreninde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, sempozyum konuşmacıları ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ’a teşekkür plaketlerini sundu.

Sempozyumun çok verimli geçtiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Maalesef ülkemiz artık kendini besleyemez hale gelmiştir. Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki dönemde Atatürk ve arkadaşlarının uyguladığı tarım politikalarının nasıl doğru sonuçlar ortaya koyduğunu iyi anlamamız lazım. Bu uygulamalardan bir tanesi de kuru tarımdır. Kuru tarım Atatürk’ün emriyle Eskişehir’den başlamıştır. Ali Numan Kıraç’ı; çiftçilere arazide nasıl kuru ziraat yapacaklarını öğretmesi için görevlendirmiştir. Böylelikle Eskişehir’de o yıllarda uygulanan tarım politikasıyla, bugünkü gıda sorununu aşabilmek için ‘kuru tarıma tekrar nasıl döneriz, yeniden tarımda üretimi nasıl artırırız, tarımda dışa bağımlılıktan nasıl kurtuluruz?’ sorularına bu sempozyumda cevaplar aradık. Tüm paydaşların ortak bir zeminde bir araya geldiği sempozyumun bütün bildirilerini, tebliğlerini de ilk fırsatta yayınlamaya çalışacağız." dedi.