Eskişehir'de gerçekleştirilmek istenen Onur Yürüyüşü'ne polis engel oldu, en az 19 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir’de düzenlenen Onur Yürüyüşü'ne polis engel oldu. Yürüyüşe izin vermeyen polis ekipleri en az 19 kişiyi gözaltına aldı.

Eskişehir Collezyum önünde bir araya gelen Pride Eskişehir üyeleri, “Biz döndük, devran da dönecek” yazılı pankartla birlikte yürüyüşe geçti.

Grup, “Baskılar, yasaklar bizi yıldıramaz, Ay, ay, ay” sloganlarıyla yola çıkarak Espark AVM önüne doğru yürüyüşe geçti.

Eskişehir Valiliği tarafından getirilen yasak kapsamında grubun yürümesine izin vermeyen polis ekipleri yürüyüştekilere engel oldu. Yürüyüşe izin vermeyen polis ekipleri Eskibağlar Mahallesi’nde sokak aralarına kaçanları gözaltına aldı.

Pride Eskişehir, olaylar esnasında ve sonrasında en az 19 gözaltı olduğunu bildirdi.

Eskişehir Valiliği, 24 Haziran'da kamuya açık alanlarda yapılması planlanan yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, şenlik ile festivallerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamıştı.

Eskişehir Valiliği tarafından yayımlanan yürüyüş ve etkinlik yasağı ise şöyle:

“Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarından kimi LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, Haziran ayının sonlarında ilimizin de aralarında yer aldığı bazı illerde etkinlikler gerçekleştirmek istendiği, genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği, tüm bunlar göz önüne alındığında; yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesindeki hükümler gereğince, ilimiz genelinde (Jandarma Sorumluluk Bölgeleri Dahil Olmak Üzere) LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu bu tür eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliğinin 22.06.2022 tarih ve 378 sayılı kararı ile 23.06.2022 tarihi saat: 00.01 ile 07.07.2022 tarihi saat:24.00’a kadar (15) gün süreyle yasaklanmıştır.”