Ektaş, yasal temerrüt faiz oranı ile ilgili, "Yetkililer bu konuda bugüne kadar hiçbir adım atmadıkları gibi aradan geçen 6 ay içinde enflasyon yüzde 80’e dayandı. Vatandaşların alacaklarına uygulanan yasal faiz ve yasal temerrüt faizi halen yüzde 9. Peki, hükümet kanadı bu esnada ne yaptı? Vatandaşın alacağının pula dönmesini izleyen ve hatta izin veren sözde faiz karşıtı hükümet, iş amme alacağına gelince şahin kesildi. 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda yer alan gecikme zammı oranını, yüzde 60 oranında arttırdı, yıllık yüzde 30’a çıkardı.! Sanırım bu durumda vatandaşın şunu sormak hakkı vardır. Kamu alacağına yüzde 30, vatandaşın alacağına yüzde 9 faiz, adalet bunun neresinde" dedi. 

“Adalet, hakkın sahibine verilmesidir”

Ektaş, "Bugün itibarıyla alacaklı olan vatandaşın parası, alacağını zamanında tahsil edemediğinden  enflasyon karşısında yıllık yüzde 80 oranında değer kaybetmektedir. Yani geçen yıl 100 TL olan alacağın bugünkü alım gücü geçen yılın 20 TL’si seviyesine gerilemiştir. Bu durum her yıl devam etmekte, alacaklıların alacakları erimekte, pula dönmekte, borçlulara haksız kazanç sağlamaktadır. Adalet, hakkın sahibine verilmesidir. Adaleti tesis etmesi beklenen Anayasal kurumlardan biri hükümettir. Ancak, faiz konusunda duyarlı olduğu iddiasıyla dolar kurunun 8 liradan 18 liraya yükselmesine neden olan hükümet ise, Amme alacaklarına uygulanan faizi %30’a çıkarırken, vatandaş için parmağını oynatmamaktadır" diye konuştu. 

"Kanuni temerrüt faizi oranı arttırılmalıdır"

Ektaş şöyle devam etti;

"Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde, bir de yargılamaların ve alacağın tahsili uzun yıllar alıyorsa, alacağın enflasyona ezdirilmemesi düzenin asli unsuru olmalıdır. Ülkemizde yargılamaların uzun yıllar aldığı yargılama sürelerinin 5-10 yıllara uzadığı bilinmektedir. Enflasyon ise hep çift hanelidir, bugün itibarıyla yüzde 80’ e dayanmıştır. Yıl başında, yıl sonundaki enflasyon beklentisini yüzde 5 olarak açıklayan, burnunun ucunu göremeyen Merkez Bankası ise güvenini tamamen yitirmiştir. Enflasyonun yüzde 80’e dayandığı, belki de yukarı tırmanışının devam edeceği bir ortamda kanuni faizin yüzde 9 olması büyük adaletsizlik, haksızlıktır.
Her geçen ay bir önceki ayı aratan enflasyonist ortamda, alacaklıların daha fazla mağduriyetinin önlenmesi için 3095 Sayılı Kanunda değişiklik yapılarak yasal faiz ve yasal temerrüt faizlerinin aylık enflasyon verilerine uyarlanarak tahsiline yönelik düzenleme yapılması şarttır. Bir kez daha, Mecliste grubu bulunan tüm partileri, bu adaletsizliği gidermek için çalışma yapmaya davet ediyoruz"