Sanayici, iş insanı ve muhasebe departmanlarının yoğun katılım gösterdiği eğitim Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Halil Cabar ve Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Zihni Kartal’ın sunumlarıyla ESO Meclis Salonunda yapıldı.

Eskişehir’de kredi kartında taksit artırılsın çağrısı Eskişehir’de kredi kartında taksit artırılsın çağrısı

Enflasyon düzeltmesinin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağının altını çizen Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Halil Cabar, “Enflasyon düzeltmesi, mali tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasıdır. Paranın satın alma gücündeki değişimler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır.” dedi.

Cabar, düzeltilmiş kalemlerde oluşan farkların 2023 Kar/Zararını etkilemeyeceğini, Düzeltilmiş Duran Varlıklar Amortismanı Düzeltme Öncesi değerlerden yapılacağını, düzeltme sonrası tutarların 1 Ocak 2024 tarihinde Açılış Kaydına girileceğini ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde düzeltme öncesi ve düzeltilmiş bilançoların ayrı ayrı sunulacağını ifade etti.

Eğitimde Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Zihni Kartal tarafından katılımcılara enflasyon düzeltmesinde izlenecek adımlar, düzeltme işlemine tabi tutulacak kıymetler, düzeltilecek tutar, düzeltme katsayısı, birikmiş amortismanlar ve enflasyon düzeltme sonrası özkaynaklar hakkında detaylı bilgi verildi. Eğitim sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.