Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara yüzde 100'e varan geri ödeme imkanı sağlanacağını bildirdi.

Açıklamada mevcut uygulamada, tesislerin bir önceki yıl atık su arıtma tesislerinde kullandığı ve ödemesini yaptığı elektrik faturalarını bakanlığa ibraz edebildiği ve tesislere yüzde 50'sine kadar geri ödeme yapıldığı hatırlatıldı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik bu kapsamda Eskişehir’de bu yıl içerisinde, bakanlığıma geri ödeme alma şartlarını sağlayan atıksu arıtma tesislerine, bir önceki yılda kullanılan elektrik enerjisi giderleri için 23 milyon 109 bin 332 TL enerji teşvik bedeli ödemesi gerçekleştirildiği ifade etti.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“İnsanoğlu için vazgeçilmez olan su kaynakları; artan nüfus, kuraklık, gelişen sanayi, tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı su kullanımı ve değişen kullanım alışkanlıklarının baskısıyla tehdit altındadır. Bu kapsamda, atıksu geri kazanım ve kullanımının önemi her geçen gün artarak devam etmekte, su kaynaklarının korunması devletimizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bakanlığımızca ülke genelinde arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranının 2030 yılında yüzde 15’e çıkarılması hedeflenmekte, çevreyi koruyan, bu yönde yatırımlar yapan arıtma tesisi işletmecilerinin teşviklerle desteklenmesi her yıl artarak devam etmektedir”

İl Müdürü Çelik açıklamalarının devamında şu görüşlere yer verdi;

“Eskişehir’de faaliyet gösteren ve bünyesinde atıksu arıtma tesisi bulunan sanayi kuruluşları; arıtma tesislerini kurup işleterek, alıcı ortam deşarj standartlarını sağlamaları, Çevre İzin Belgesi’ni almış olmaları, arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının bulunması şartlarını sağlamaları durumunda Bakanlığımızca ödenen teşviklerden yararlanabilmektedir. İlimizde bu yıl içerisinde, Bakanlığımızın geri ödeme alma şartlarını sağlayan atıksu arıtma tesislerine, bir önceki yılda kullanılan elektrik enerjisi giderleri için 23 milyon 109 bin 332 TL enerji teşvik bedeli ödemesi İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, İlimizde endüstriyel faaliyetleri sonucu atıksu oluşumuna sebep olan sanayi tesislerinin tamamının atıksu arıtma tesisleri mevcuttur. Bu tür tesislerimizin tamamının Çevre izinleri de bulunmaktadır. İlimiz sınırları içerisinde faaliyeti kapsamında atıksu oluşumu bulunan tüm tesislerin atıksu arıtma tesisinin bulunması, atıksu arıtma tesisi olmaksızın alıcı ortama atıksu deşarjı yapan sanayi tesisimiz olmaması, su kaynaklarımızın korunması açısından son derece memnuniyet vericidir. İlimizin göz bebeği olan Porsuk Havzamızın daha temiz akması için çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir”

Yatırımcının elinde kaldı! Kuyumcular bile almıyor Yatırımcının elinde kaldı! Kuyumcular bile almıyor