Güz dönemi toplantıları Eğitim Fakültesi E Blok Konferans Salonu’nda, Özel Eğitim Bölümü Otizm Spektrum Bozukluğu Ana Bilim Dalı öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Halil Öztürk tarafından gerçekleştirilen “Özel Eğitimde Etik İkilemleri Nasıl Çözümleriz? Bir Karar Verme Çerçevesi” başlıklı sunum ile başladı.  

Dekan Dinç: Toplantılar aidiyet duygusu oluşturuyor

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Bilimsel Paylaşım Toplantılarına dair şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl Özel Eğitim Bölümü tarafından gerçekleştirilen Bilimsel Paylaşım Toplantılarının bölüm içinde aidiyet duygusu oluşturduğunu ve bilginin paylaşılmasını sağladığını gördük. Özel Eğitim Bölümü tarafından başlatılan bu toplantılar fakültede başka bölümlere de öncülük etmiştir. Önümüzdeki günlerde bu paylaşım toplantılarının başka bölümlerde de gerçekleştirilecek olmasından mutluluk duyuyoruz.”

Araştırma Görevlisi Öztürk: Farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapılmalı

Araştırma Görevlisi Halil Öztürk gerçekleştirdiği sunuma etik kavramının tanımı ve etikle ilişkili kavramları açıklayarak başladı. Son yıllarda meslek etiği kavramının önemine vurgu yapan Öztürk “Özel eğitim alanında çalışanların daha kırılgan bir grupla çalışıyor olmaları, farklı meslek gruplarıyla iş birliği kurmaları gerekliliği, acil müdahale gerektiren durumlarla sıkça karşılaşabilme durumları, özel eğitimle ilgili bilgi yetersizlikleri gibi durumlar özel eğitim alanının etik sorunlarla ve etik ikilemlerle çevrili olmasına neden olmaktadır.” dedi. 

Gerçekleştirilen sunum özel eğitim alanında yaşanabilecek etik ikilem durumlarında kullanılabilecek karar verme çerçevesini örnek bir olay üzerinden ele alarak tamamlandı.

Eskişehir’i gururlandıran başarı: Yılın fark yaratan öğretmeni seçildi Eskişehir’i gururlandıran başarı: Yılın fark yaratan öğretmeni seçildi