Törende ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak ve danışmanlığını yaptığı öğrencisi Dr. Berdan Ulaş’a "Yılın Doktora Tezi" ödülü de takdim edildi.   

ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak’ın danışmanlığını yaptığı, Dr. Berdan Ulaş’ın (Van 100. Yıl Üniversitesi) “PEM Yakıt Pilleri için Anot Katalizör ve Membran Sentezi, Karakterizasyonu ve Yakıt Pili Uygulamaları” başlıklı tezi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen YÖK Üstün Başarı Ödülleri - Bireysel Ödül kategorisinde Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında  "Yılın Doktora Tezi" ödülüne layık görülmüştü. 

Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan enerji konusunda yürütülen bu tez çalışmasından; yüksek etki değerine sahip uluslararası dergilerde 7 araştırma makalesi, hakemli uluslararası dergilerde 1 derleme makale, uluslararası kongrelerde 7 bildiri, uluslararası tanınmış yayınevlerinden 2 kitap bölümü ve ulusal yayınevlerinden 3 kitap bölümü çıkarıldı. Mevcut çalışmadan çıkan uluslararası yayınların enerji ana başlığı altındaki yakıt pillerinin ticarileşmesi noktasında, mevcut literatüre önemli katkılarda bulunduğu belirtiliyor.