Geçtiğimiz günlerde Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 il incelemeye aldı. Bu kentlerin içinde Eskişehir de bulunuyordu.

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Eskişehir, Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyordu.

Uzmanlık alanı paleosimoloji olan Dr. Ramazan Demirtaş da bu iller arasında yer alan Eskişehir’i incelemeye aldı.

Paleosimolog Dr. Ramazan Demirtaş Eskişehir'in deprem riskine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eskişehir kent merkezinin güneyinden uzunlukları bir 15 kilometre ve üç 20’şer kilometre olmak üzere dört parçadan oluşan sağ yanal bileşenli eğim atımlı Eskişehir Fay Zonu’nun geçtiğini ifade eden Demirtaş, Eskişehir Fay Zonu üzerinde olan tek depremin 20 Şubat 1956 yılında Çukurhisar merkezli 6,4 büyüklüğünde gerçekleştiğini söyledi. 

Prof. Dr. Demirtaş ““Gerek segmantasyon, gerek fay geometrisi ve gerekse eğim atımlı normal faylanma karakteri olması nedeniyle, Eskişehir kent merkezi güneyinden geçen Eskişehir Fay Zonu'nun 7 büyüklüğünde deprem üretme olasılığı çok çok düşüktür” dedi. 

Prof. Dr. Demirtaş raporunda şu ifadelere yer verdi;

“Eğim atımlı normal faylanma karakterine sahip olması ve fay geometrisi nedeniyle, tüm uzunluğunun (75 kilometre) tek bir büyük depremde kırılma olasılığı çok çok düşüktür”

“Wells and Coppersmith formülüne göre, uzunlukları dikkatte alındığında, 6.4 ile 6.6 aralığında deprem üretme potansiyeline sahiptir. Nitekim 1956 depremi bu görüşümüzü desteklemektedir”

Eskişehir’de o doktorların muayenehanesi kapatılacak Eskişehir’de o doktorların muayenehanesi kapatılacak

“Geçmişte Eskişehir fay zonu boyunca 50 metre x 50 metre sakınım bandı oluşturulmuş, rapor Bakanlıkça onaylanmış ve daha sonra tam bir facia yaşanmıştır”

“Çünkü Osmangazi Üniversitesi kampüsü de bu sakınım bandı içinde kaldığı için; fay kazıları yapılan bir başka raporla fayın kampüs içinden geçmediği ileri sürülmüş ve bu raporda Bakanlıkça onaylanmıştır”

“Osmangazi Üniversitesi içinde kalan sakınım bandı kaldırılmış, buna karşın kampüsün doğu ve batısında kalan sakınım bantları korunmuştur”

“Tam bir sakınım bandı faicası yaşanmaktadır. Artık düşünün fay yasası yürürlüğe girmiş olsa, bu türden ne kadar facia yaşanacağını”

“Kopuk kopuk ve bağımsız faylar birleştirilmiş, Bursa-Eskişehir-Cihanbeyli-Tuzgölü Fayı arasında 450 kilometreden daha uzun bir fay olduğu ileri sürülmüştür”

“Benzer facia Kayseri 730 kilometre uzunlukta canlı fay üzerinde oturuyor denilerek, sanki DAFZ'ye paralel uzanan bir levha sınırı fayı oluşturulmuştu”

“450 kilometre ve 750 kilometre gibi upuzun faylar çizildiği zaman, o faylar üzerinde i-aletsel, ii-tarihsel ve iii-tarihsel-öncesi dönemlerde olmuş 6.5/7.0 üzeri bir seri deprem ile ispatlamak zorundasınız”

“Kopuk kopuk, birbirinden tamamen bağımsız fayları birleştirmek bir anlam ifade etmez”

“Gerek segmantasyon, gerek fay geometrisi ve gerekse eğim atımlı normal faylanma karakteri olması nedeniyle, Eskişehir kent merkezi güneyinden geçen Eskişehir Fay Zonu'nun 7 büyüklüğünde deprem üretme olasılığı çok çok düşüktür”

“Lütfen Eskişehir Fay Zonu boyunca sakınım bandı oluşturmaya kalkışmayın, Osmangazi Üniversitesi kampüsünün doğu ve batısında sakınım bandı; ama kampüsten geçmeyen fay faciaları ve mühendislik trajedilerine yol açarsınız”