Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Eskişehir’in Sevinç Mahallesi’nde, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kömür Ocağı Projesi ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Önce Alpu Ovası’nın tamda ortasında Sevinç , Ağapınar, Kireç, Çavlum, Danışmet, Gündüzler, Gökdere mahallerini ki; bu mahalleler aslında tarım ve hayvancılığın halen yapıldığı birinci sınıf tarım arazilerinin bulunduğu köylerdir. Bu alanı kapsayan alanda kömür var, mutlaka çıkartılmalı , bu yüzden Beyazaltın mahallesine termik santral yapılmalıdır dediler. Bir avuç aydın insanın önderliğinde halk ayaklandı. İstemiyoruz dedi. Mahkemeler açıldı. Süreç tam durdu derken henüz mahkemeler bile sonuçlanmamışken; bu defa Sevinç Köyü’ne kömür ocağı açmanın derdine düştüler. Halk daha sürecin başında onlarca güvenlik görevlisinin eşliğinde bilgilendirme toplantısı yapmaya gelen bakanlık yetkilisine” bilgilenmeyi istemiyoruz” diyerek net tavrını gösterdi.

Nerede ise halkın tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık

Peki neydi halkın bu haklı tepkisinin nedeni. Bunu anlayabilmek için aslında bölgeyi biraz tanıyor olmak, ve o bölgedeki yapılan üretimle ilgili bilgi sahibi olmak gerekiyor. Kömür madeninin açılacağı Sevinç başta olmak üzere diğer mahalleler Odunpazarı ilçesinin büyükbaş hayvan varlığının nerede ise yarısını barındırıyor. Hem de özellikle kurbanlık hayvan, besi hayvanı ve hayvan ticaretinin kalbinin attığı bölgeler. Nerede ise halkın tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık kaynaklı.

Ciddi riskler taşıyor

Kömür madeni ÇED raporunda açık olarak ifade edilmese de, ilgili faaliyet özellikle başta Porsuk nehrinin yatağının değişmesi ve yeraltı sularının daha derinlere inip yok olması gibi ciddi riskleri kapsıyor. Ayrıca çıkacak kömürle birlikte açığa çıkacak artık maddelerden oluşacak partikül riski ve kömürün taşınmasında kullanılacak kamyonların oluşturacağı kimyasal ve fiziksel risklerde bölgedeki hayvancılığın üzerinde önemli riskler olarak görülüyor. Madenin zaten bölgede mera alanı üzerine kurulacak olması ve bölgedeki meraların kömür yüzünden kalitesinin bozulacağının aşikar olması hayvancılık açısından diğer riskler.

Cinayetten farksız

Gelecek yıllarda çıkacak muhtemel savaşların gıda ve su savaşları olacağı öngörüldüğü günümüzde, Alpu Ovası gibi tarım anlamında toplulaştırma, kapalı kanal sulama sistemleri ve hatta sulama barajlarının yapıldığı hayvancılık için her şeyin elverişli olduğu bir büyük ovada kömür madeni açılarak yapılmak istenenler aslında cinayetten farksız diye düşünüyorum. Bölgede açılacak madenin kararı verilirken aslında Alpu Ovası’nın madencilik bölgesi olmasının da kararı verilecek. Çünkü madenin aktif bir şekilde çalışmaya başlaması ile birlikte ne tarımın nede hayvancılığın bugünkü gibi verimli bir şekilde yapılması mümkün görülmüyor. Tarım ve hayvancılık yapılsa bile çıkacak ürünlerin kalitesiz olacağı ve pazarlama ile ilgili problemler yaşanacağı aşikar.

İnsan sağlığına oluşturacağı doğrudan zararları da düşünüldüğünde tarım ve hayvancılık bölgesindeki maden açma kararından daha doğrusu hatasından biran önce dönülmesi en büyük temennimiz.Eskişehir için üretici için, Türkiye için...